۷ مطلب با موضوع «تمرین» ثبت شده است

پاسخ تمرین پنجم ( سوال رندم )

متاسفانه هیچ پاسخ صحیحی برای این سوال به دست ما نرسید ):

- راه حل سوال تاس ها : 

import random
a=0
b=0
c=0
while(a!=6 and b!=6 and c!=6):
a=random.randint(1,6)
b=random.randint(1,6)
c=random.randint(1,6)
print(" Tas 1 = ",a)
print(" Tas 2 = ",b)
print(" Tas 3 = ",c)
if(a==6 and b==6 and c==6):
print(" The End ")
break

همان طور که مشاهده می کنید در خط آخر این برنامه دستور جدیدی به نام « break » وجود دارد :

همان طور که این کلمه در زبان انگلیسی به معنای « شکست » است در پایتون هم همین کار را انجام می دهد . 

یعنی وقتی شرط گفته شده بر قرار شد و تمام تاس ها عدد 6 شدند ، حلقه را می شکند و از آن خارج می شود . 

این دستور در این برنامه آن قدر کاربردی و ضروری نبود اما در آینده لزوم استفاده از آن را خواهید فهمید . 

امیدوارم که یاد گرفته باشید و برایتان مفید بوده باشد . 

خسته نباشید (:

در پناه حق ... 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

تمرین شماره 5

در ابتدا و قبل از اعلام تمرین پنجم ، راه حل تمرین های چهارم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

برای سوال شماره یک ، هیچ پاسخ صحیحی به دست ما نرسید . 

اما برای سوال دوم ، یک  پاسخ صحیح داشتم : آقای « امیر رضا رجبی ، کلاس 2/5 مدرسه علامه حلی 1 تهران )

اما می رسیم به راه حل سوالات : 

1- تعداد صفر های یک عدد پنج رقمی : 

a=int(input())
c=0
while(a>0):
if(a%10==0):
c+=1
a=a//10
print(c)

2- مقایسه مجموع یک عدد با خودش : 

a=int(input())
i=1
c=0
while(i<=a):
if(a%i==0):
c=c+i
i=i+1
if(c<a):
print("Kamtar")
if(c>a):
print("Bishtar")
if(c==a):
print("Mosavi")

( چون که هنوز جواب صحیحی برای سوال رندم به دستمان نرسید ، تصمیم گرفتیم همان را به عنوان تمرین پنجم قرار دهیم تا وقت بیشتری برای حل سوال وجود داشته باشد . )

سر بلند باشید (:

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

تمرین « رندم »

سلام علیکم 

بالاخره سوالی مناسب برای مبحث رندم پیدا کردیم که اکنون آن را می گویم و مثل دیگر تمرین ها می توانید جوابتان را برای من بفرستید . 

3- ب ب ک ( برنامه ای بنویسید که ) سه تاس در نظر بگیرد ، آنقدر آن ها را بیاندازد تا هر سه تا تاس عدد شش بیاید . 

( راهنمایی : تاس ها شامل شش شماره هستند ( از 1 تا 6 ) ، از random.randint استفاده کنید . )

با تشکر از استاد ، « میرفندرسکی » . 

( دو سوال قبلی تمرین شماره 4 را فقط یک نفر حل کرده است ( سوال دوم را حل کرده است . ))

پیروز باشید (:

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

تمرین شماره 4

در ابتدا و قبل از اعلام تمرین چهارم ، راه حل تمرین های سوم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

برای سوال شماره یک ، تنها یک پاسخ صحیح به دست ما رسید که توسط جناب آقای « آراد دلارم » بود از کلاس 1/3 راهنمایی حلی 1 تهران . 

اما برای سوال دوم ، دو پاسخ صحیح داشتم : آقایان « آراد دلارم » و « مهدی علیزاده ( کلاس 1/4 راهنمایی حلی 1 تهران ) » . 

اما می رسیم به راه حل سوالات : 

1- به توان رساندن دو عدد بدون استفاده از علامت توان ** : 

a=int(input())
b=int(input())
while(b>1):
d=a*a
b=b-1
while(b>1):
d=d*d
b=b-1
print(d)

2- به دست آموردن تعداد مقسوم علیه های یک عدد : 

a=int(input())
i=1
c=0
while(i<=a):
if(a%i==0):
c=c+1
i=i+1
print(c)

( فعلا تمرین مناسبی برای مبحث رندم پیدا نکردیم ، اگر شما سوال جالبی دارید در این موضوع خوشحال می شویم به ما هم بگویید ... ببخشید سوال را کمی دیر گذاشتیم . )

1- یک عدد ( نهایتا پنج رقمی ) از کاربر بگیرید و تعداد صفر های آن را چاپ کنید . 

2- یک عدد بگیرد و مجموع مقسوم علیه هایش را با خودش مقایسه کند . 

شادکام باشید (:

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

تمرین شماره 3

در ابتدا و قبل از اعلام تمرین سوم ، راه حل تمرین های دوم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

تعداد پاسخ های دریافتی صحیح : 0

1- راه حل سوال فهمیدن زوج یا فرد بودن عدد : 

( برای حل این سوال ، شما می بایست باقی مانده تقسیم عدد بر دو را می یافتید . ) 

a=int(input())
if(a%2==0):
print("Zoj")
if(a%2==1):
print("Fard")

2- راه حل سوال چاپ مقلوب عدد ورودی :

( همان طور که می دانید : یکان هر عدد مساوی است با باقی مانده تقسیم همان عدد بر ده . )

a=int(input())
b=a%10
c=(a//10)%10
print(10*b+c)

اما می رسیم به تمرین این هفته :

( این هفته نیز دو تمرین داریم که  در صورت حل هر کدام از سوال ها ، پاسخ هایتان را به جی میل من بفرستید . )

1- دو عدد از کاربر گرفته و آن ها را به توان یکدیگر برساند ( بدون استفاده از علامت توان ** ) .

2- یک عدد از کاربر بگیرد و بگوید چند مقسوم علیه دارد . 

( راهنمایی : برای حل هر دو سوال به استفاده از حلقه نیاز دارید . )

پایدار و پیگیر و پیروز باشید (:

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

تمرین شماره 2

در ابتدا و قبل از اعلام تمرین دوم ، راه حل تمرین اول و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

تعداد پاسخ های دریافتی صحیح : 1

فقط جناب آقای « مهربد جوادی » موفق به حل این تمرین شدند .

 راه حل سوال جا به جایی دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی :

این سوال دو راه دارد : 

1- راه جمع و تفریقی :

a=int(input())
b=int(input())
a=b+a
b=a-b
a=a-b

2- راه ضرب و تقسیمی :

a=int(input())
b=int(input())
a=a*b
b=a/b
a=a/b

اما می رسیم به تمرین این هفته : 

( تصمیم گرفتیم که برای این هفته دو تمرین قرار دهیم ، در صورتی که هر کدام را نوشتید ، آن را به جی میل بنده ارسال نمایید . )

1- ب ب ک یک عدد از کاربر بگیرد و بگوید زوج است یا فرد ؟!

2- ب ب ک یک عدد دو رقمی از کاربر بگیرد و مقلوب آن را چاپ نمایید ( جای یکان و دهگان را عوض کند ) . 

( راهنمایی : از دستور ایف ( if ) برای حل تمرین اول استفاده نمایید . ) 

موفق باشید (:

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

تمرین الگوریتم نویسی

در این مطلب قرار است با دستور هایی که تا به اینجا با هم خوانده و کار کرده ایم یک برنامه بنویسیم ، این تمرین ها باعث پیشرفت در برنامه نویسی می شوند ، پس آن ها را جدی بگیرید .

ادامه مطلب...
۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰