از طریق فرم زیر می توانید با ما تماس بگیرید و نظرات سازنده ی خودتان را با ما در راستای بهبود وبلاگ در میان بگذارید.

پست الکترونیکی مدیر فعلی و جدید وبلاگ:          hellipython@gmail.com 

پست الکترونیکی سپهر بازیار ( مدیرسابق وبلاگ ) : bazyar.sepehr@gmail.com