چندی پیش بود که آموزش اجرایی ساختن فایل برنامه ی پایتون را با استفاده از دو ماژول distutils و Py2Exe  را در حلّی پایتون قرار دادیم ، متاسفانه تعداد افرادی که توانستند با استفاده از آن آموزش فایل برنامه ی پایتونشان را به یک فایل exe تبدیل کنند انگشت شمار بود ، این بار راه حلی ساده تر و البته کاربردی تر را با بکارگیری ماژول setuptools قرار دادیم ، امید است که مفید باشد .

قبل از هر چیز باید ساختار قرارگیری برنامه هایتان در کنار هم به این چنین ترتیبی باشد ؛ 

در فولدری که فایل برنامه ی اصلیتان قرار دارد می توانید ، پوشه ی وابسته ی به برنامه تان (در این جا Test) ، فایل Readme و فایلی به نام Setup.py را بوجود آورید .

فایل Setup.py حاوی این چنین محتویاتی است که با توجه به پروژه ی شما می تواند متغیر باشد .

import os
from setuptools import setup 
setup(name="Project",
  version="1.1.1.6",
  author="Rayana PythonZadeh",
  author_email="Nashrieh@Rayana.ir",
  description=("A project, )"
         "Keep calm and read it"),
  license="Rayana License",
  keywords="Rayana Learning Article",
  url="Rayana.Blog.ir",
  packages=['Project','Test'],
  long_description=open(os.path.join(os.path.dirname(__file__),'README')).read(),
  classifiers=[
    "Beta version",
    "How to make an exe file",
    "Rayana License",
  ],
)

 سپس همانند گذشته به cmd بروید و دستور تک خطی python Setup.py install را وارد کنید . (باید با Admin وارد cmd شوید )

با تشکر از وبلاگ رایانا و آقایان « مهدی امیری » و « سروش جهانزاد »