در این مطلب قرار است با دستور هایی که تا به اینجا با هم خوانده و کار کرده ایم یک برنامه بنویسیم ، این تمرین ها باعث پیشرفت در برنامه نویسی می شوند ، پس آن ها را جدی بگیرید .

 اما قبل از تمرین ، لازم است که یک تمرین مشابه آن را حل نماییم . 

در ابتدا می خواهیم یک برنامه بنویسیم که جای دو متغیر را با هم عوض کند . 

برای نوشتن این برنامه به این صورت عمل می کنیم که در ابتدا دو متغیر تعریف کرده و مقدار آن ها را از کاربر می گیریم . 

سپس یک متغیر جدید درست می کنیم که مقدارش اصلا اهمیتی ندارد ولی بهتر است آن را صفر قرار دهیم . 

حال مقدار متغیر اول را در متغیر کمکی می ریزیم . 

سپس مقدار متغیر دوم را در اولی می ریزیم . 

بعد مقدار متغیر کمکی را در متغیر دوم می ریزیم .

در نهایت برای رویت نتیجه ی کار ، از پرینت استفاده می کنیم . 

a=int(input())
b=int(input())
c=0
c=a
a=b
b=c
print(a)
print(b)

خب حالا می رسیم به تمرینی که باید بنویسیم : 

( اگر تمرین را نوشتید ، آن را به جی میل بنده ( bazyar.sepehr@gmail.com ) ارسال نمایید تا ما آن را بررسی کنیم و اگر مشکلی داشت ، ایراداتش را به شما خودتان بگوییم . 

در نهایت نیز ، قبل از تمرین بعدی ، نام کسانی که موفق به حل مسئله شدند ، بیان می شود . و راه اصلی برنامه نیز گفته می شود به همراه راه ها و ایده های خلاقانه و مبتکرانه ی شما !! ) 

- ب ب ک ( برنامه ای بنویسید که ) دو متغیر ساخته و مقدار آن ها را از کاربر بگیرد . سپس بدون استفاده از متغیر کمکی جای آن دو را با هم عوض نماید . 

منتظر برنامه هایتان هستیم (: