سلام علیکم 

بالاخره سوالی مناسب برای مبحث رندم پیدا کردیم که اکنون آن را می گویم و مثل دیگر تمرین ها می توانید جوابتان را برای من بفرستید . 

3- ب ب ک ( برنامه ای بنویسید که ) سه تاس در نظر بگیرد ، آنقدر آن ها را بیاندازد تا هر سه تا تاس عدد شش بیاید . 

( راهنمایی : تاس ها شامل شش شماره هستند ( از 1 تا 6 ) ، از random.randint استفاده کنید . )

با تشکر از استاد ، « میرفندرسکی » . 

( دو سوال قبلی تمرین شماره 4 را فقط یک نفر حل کرده است ( سوال دوم را حل کرده است . ))

پیروز باشید (: