در ابتدا و قبل از اعلام تمرین چهارم ، راه حل تمرین های سوم و نام افرادی که موفق به حل آن شدند را نام می برم :

برای سوال شماره یک ، تنها یک پاسخ صحیح به دست ما رسید که توسط جناب آقای « آراد دلارم » بود از کلاس 1/3 راهنمایی حلی 1 تهران . 

اما برای سوال دوم ، دو پاسخ صحیح داشتم : آقایان « آراد دلارم » و « مهدی علیزاده ( کلاس 1/4 راهنمایی حلی 1 تهران ) » . 

اما می رسیم به راه حل سوالات : 

1- به توان رساندن دو عدد بدون استفاده از علامت توان ** : 

a=int(input())
b=int(input())
while(b>1):
d=a*a
b=b-1
while(b>1):
d=d*d
b=b-1
print(d)

2- به دست آموردن تعداد مقسوم علیه های یک عدد : 

a=int(input())
i=1
c=0
while(i<=a):
if(a%i==0):
c=c+1
i=i+1
print(c)

( فعلا تمرین مناسبی برای مبحث رندم پیدا نکردیم ، اگر شما سوال جالبی دارید در این موضوع خوشحال می شویم به ما هم بگویید ... ببخشید سوال را کمی دیر گذاشتیم . )

1- یک عدد ( نهایتا پنج رقمی ) از کاربر بگیرید و تعداد صفر های آن را چاپ کنید . 

2- یک عدد بگیرد و مجموع مقسوم علیه هایش را با خودش مقایسه کند . 

شادکام باشید (: