تیم نویسندگان وبلاگ حلی پایتون در حال ساخت گیگیلی 2: