مژده مژده : 

 من به همراه دوست و همکلاسی بسیار خوبم ( جناب آقای محمد حسین بنی عامری ) در تدارک تهیه یک سری فیلم های آموزشی هستیم . از اول تا الآن !! (: